Uutiset

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kilpailuttanut talotekniikan valvontansa julkisena hankintana. HT-Prokon Oy on valittu yhdeksi konsulttitoiminnan tuottajaksi Hekalle. Puitesopimus on allekirjoitettu 23.12.2015, ja se on voimassa toistaiseksi.

”Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä Hekan kanssa. Heka vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta, ja me olemme tukemassa heitä tässä omalla panoksellamme”, toimitusjohtaja Jarno Hellström toteaa.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai hallita tontteja ja niillä olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot vuokrataan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta, eli pääomatalouden hallinnasta, suunnittelusta, valvonnasta ja kehittämisestä sekä pääomavuokrien laskennasta. Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 47 000 ARA-vuokra-asuntoa.