Energiakonsultointi

slider_bg_3
HT-Prokonin Jarnon asiantuntijuudella on ollut
merkittävä rooli Iso-Omenan laajennuksen
projektin ohjauksessa. Heidän panoksensa
avulla saavutamme tavoitteemme.
Risto Seppo
Kiinteistökehitysjohtaja, Citycon Finland Oy
slider_bg_3
HT-Prokonin projektiosaamisella ja
ammattimaisella toiminnalla saamme
pidettyä hankkeemme kustannukset ja
Markku Onnelainen
Kiinteistöpäällikkö, Kone Industrial Oy
aikataulun paremmin hallinnassa.

Energiakonsultointi

Tulevaisuuden ilmastotavoitteet ja kiristyvä lainsäädäntö asettavat rakentamiselle ympäristö- ja energiavaatimuksia.

Hankkeiden alkuvaiheessa asetetaan tavoitteet energiatehokkuudelle ja valitaan parhaat ratkaisut käytettävistä energiamuodoista ja tekniikoista. HT-Prokon Oy:n asiantuntevalla energiakonsultoinnilla löydetään parhaat ratkaisut hankinta-, elinkaari- ja käyttökustannusten optimointiin.

Olemassa oleviin kiinteistöihin tehtävillä katselmuksilla ja energian kulutuksen analysoinneilla saadaan usein välitöntä hyötyä kiinteistön omistajille tai vuokralaisille jopa ilman suuria investointeja.

Meiltä saat myös kiinteistökaupan tai vuokrauksen yhteydessä tarvittavat kiinteistön energiatodistukset.