Kuntoarviot ja -selvitykset

slider_bg_3
HT-Prokonin projektinjohto-osaaminen oli
avainasemassa haasteellisen linjasaneeraus-
hankkeemme läpiviemisessä. Ilman heidän
asiantuntijuuttaan olisimme törmänneet useisiin
hankaliin ja taloyhtiön kannalta kalliisiin ongelmiin.

As Oy:n
hallituksen puheenjohtaja
slider_bg_3
Valvonnan merkitystä ei voi korjaushankkeissa
riittävästi korostaa. HT-Prokonin valvojan kanssa
yhteistyö oli mutkatonta ja taloyhtiön etu
AIT
Isännöitsijä
oli aina etusijalla.

Kuntoarviot

Teemme kuntoarvioita ja muita teknisiä tarkastuksia liike-, toimisto- ja palvelurakennuksiin. Kuntoarvioiden laadinnassa noudatetaan Ympäristöministeriön suosituksiin perustuvien KH-korttien suoritusohjeita.
Kuntoarvioiden avulla saadaan kokonaiskuva kiinteistön nykytilasta ja korjaustarpeista. Kuntoarvio sisältää rakenne- ja LVISA-tekniset tarkastukset, arvion rakenteiden nykykunnosta sekä terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavista puutteista, kiinteistön energiakulutuksen selvittämisen ja vertaamisen muihin vastaaviin kiinteistöihin sekä korjausehdotukset kustannusarvioineen. Tulevat korjaukset esitetään 10 vuoden tarkastelujaksolla ns. PTS-suunnitelmana, jossa esitetään aikataulutettuna tulevat huolto- ja korjaustoimenpiteet kustannuksineen.

Peruskuntoarvion yhteydessä on mahdollista teettää kiinteistöön laajennettu energiaselvitys.

Technical Due Diligence (TDD)

Kiinteistöjen kaupantekotilanteissa tarvitaan puolueetonta tietoa kiinteistön ja sen taloteknisten järjestelmien teknisestä kunnosta ja korjaustarpeesta kustannuksineen. Due Diligence – palvelumme tarjoaa kartoituksen kiinteistön kunnosta, kiinteistöön kohdistuvista rasitteista ja velvoitteista sekä sen ylläpitoon ja omistukseen liittyvistä riskeistä.

Tarjontamme kattaa tekniset (TDD) kartoitukset niin rakenteiden kuin talotekniikan osalta. Technical Due Diligence -palvelussa arvioimme rakenteiden ja järjestelmien teknisen kunnon sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet asiakkaan haluamalle tarkastelujaksolle. Lisäksi analysoimme kiinteistön huollon ja ylläpidon tason. Selkeät ja johdonmukaiset raportit laadimme tarpeen mukaan joko suomen tai englanninkielisinä.

Muut kuntotutkimukset ja korjausselvitykset

Meidän kauttamme saat myös muut tarvittavat kuntotutkimukset, kuntokartoitukset ja korjausselvitykset, kuten märkätilojen, julkisivujen ja vesikattojen, alapohjatilojen yms. rakenteiden tarkastukset sekä taloteknisten järjestelmien korjaustarveselvitykset. Olemassa olevien rakenteiden todellinen kunto ja vaurioiden syyt on aina selvitettävä ennen korjauksiin ja varsinaiseen suunnitteluun ryhtymistä, jotta vältytään yli- ja alimitoitetuilta korjauksilta.