Rakennuttaminen ja valvonta

slider_bg_3
HT-Prokonin Jarnon asiantuntijuudella on ollut
merkittävä rooli Iso-Omenan laajennuksen
projektin ohjauksessa. Heidän panoksensa
avulla saavutamme tavoitteemme.
Risto Seppo
Kiinteistökehitysjohtaja, Citycon Finland Oy
slider_bg_3
HT-Prokonin projektiosaamisella ja
ammattimaisella toiminnalla saamme
pidettyä hankkeemme kustannukset ja
Markku Onnelainen
Kiinteistöpäällikkö, Kone Industrial Oy
aikataulun paremmin hallinnassa.

Rakennuttaminen ja valvonta

Projektinhallinta ja -johtaminen ovat keskeisessä asemassa monitahoisten, vaativien ja aikataulusidonnaisten rakennusprojektien sujuvassa läpiviemisessä. HT-Prokon Oy tarjoaa ammattitaitoisia ja asiakkaan erityistarpeet huomioivia projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita korjaus- ja uudisrakentamiseen.

Rakennuttamispalvelumme käsittävät projektinohjaukseen liittyvät asiantuntijatyöt aina esiselvitys- ja suunnitteluvaiheesta kohteen käyttöönottoon ja takuuaikaan saakka. Tyypillisiä rakennuttamistehtäviä rakennusprojekteissa ovat muun muassa kustannusarvioiden laatiminen, projektikokonaisuuksien suunnittelu, aikataulutus, suunnittelun kilpailutus, suunnittelun ohjaus, urakoiden kilpailuttaminen ja hankintaneuvottelut, urakkasopimusten laadinta sekä rakennusurakoiden valvonta. Meiltä löydät ammattitaitoiset asiantuntijat rakennus- ja taloteknistä osaamista vaativiin hankkeisiin.

Työmaavalvonnalla varmistetaan urakkasuoritusten sopimuksenmukaisuus teknisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti tilaajan edun mukaisesti. Asiantuntevalla valvonnalla ennaltaehkäistään riskejä ja vältetään suunnittelemattomien kustannusten syntyminen. Meiltä saat käyttöösi hankkeisiisi niin rakennus- kuin taloteknisetkin valvojat.