Taloyhtiöt

slider_bg_3
HT-Prokonin projektinjohto-osaaminen oli
avainasemassa haasteellisen linjasaneeraus-
hankkeemme läpiviemisessä. Ilman heidän
asiantuntijuuttaan olisimme törmänneet useisiin
hankaliin ja taloyhtiön kannalta kalliisiin ongelmiin.

As Oy:n
hallituksen puheenjohtaja
slider_bg_3
Valvonnan merkitystä ei voi korjaushankkeissa
riittävästi korostaa. HT-Prokonin valvojan kanssa
yhteistyö oli mutkatonta ja taloyhtiön etu
AIT
Isännöitsijä
oli aina etusijalla.

Kuntoarviot ja -selvitykset

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää taloyhtiöiltä vuosittain päivitettävää kunnossapitosuunnitelmaa, josta selviää kiinteistön tekninen kunto ja ennakoidut korjaukset seuraavalle viidelle vuodelle. Taloyhtiön hallitus on vastuussa kunnossapitosuunnitelmasta, joten se suositellaan teetettäväksi asiantuntijalla.

Suunittelu

Suunnittelupalvelumme kattaa arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelun peruskorjaushankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheesta aina hankkeen toteutukseen saakka. Meidän kauttamme saat korjaushankkeiden kokonaisvaltaisen arkkitehtisuunnittelun luonnosvaiheen suunnittelusta toteutussuunnitteluun sekä rakennuslupa-asioiden hoitamiseen.

Rakennuttaminen ja valvonta

Projektinhallinta ja -johtaminen ovat keskeisessä asemassa monitahoisten, vaativien ja aikataulusidonnaisten korjausprojektien sujuvassa läpiviemisessä. HT-Prokon Oy tarjoaa ammattitaitoisia ja asiakkaan erityistarpeet huomioivia projektinjohto-  ja rakennuttamispalveluita korjausrakentamisen sektorilla.

Energiakonsultointi

Tulevaisuuden ilmastotavoitteet ja kiristyvä lainsäädäntö asettavat rakentamiselle ympäristö- ja energiavaatimuksia.