Energiakonsultointi

slider_bg_3
HT-Prokonin projektinjohto-osaaminen oli
avainasemassa haasteellisen linjasaneeraus-
hankkeemme läpiviemisessä. Ilman heidän
asiantuntijuuttaan olisimme törmänneet useisiin
hankaliin ja taloyhtiön kannalta kalliisiin ongelmiin.

As Oy:n
hallituksen puheenjohtaja
slider_bg_3
Valvonnan merkitystä ei voi korjaushankkeissa
riittävästi korostaa. HT-Prokonin valvojan kanssa
yhteistyö oli mutkatonta ja taloyhtiön etu
AIT
Isännöitsijä
oli aina etusijalla.

Energiakonsultointi

Tulevaisuuden ilmastotavoitteet ja kiristyvä lainsäädäntö asettavat rakentamiselle ympäristö- ja energiavaatimuksia.

Hankkeiden alkuvaiheessa asetetaan tavoitteet energiatehokkuudelle ja valitaan parhaat ratkaisut käytettävistä energiamuodoista ja tekniikoista. HT-Prokon Oy:n asiantuntevalla energiakonsultoinnilla löydetään parhaat ratkaisut hankinta-, elinkaari- ja käyttökustannusten optimointiin.

Olemassa oleviin kiinteistöihin tehtävillä katselmuksilla ja energian kulutuksen analysoinneilla saadaan usein välitöntä hyötyä kiinteistön omistajille tai vuokralaisille jopa ilman suuria investointeja.

Meiltä saat myös asuntokaupan tai vuokrauksen yhteydessä tarvittavat kiinteistön energiatodistukset.