Rakennuttaminen ja valvonta

slider_bg_3
HT-Prokonin projektinjohto-osaaminen oli
avainasemassa haasteellisen linjasaneeraus-
hankkeemme läpiviemisessä. Ilman heidän
asiantuntijuuttaan olisimme törmänneet useisiin
hankaliin ja taloyhtiön kannalta kalliisiin ongelmiin.

As Oy:n
hallituksen puheenjohtaja
slider_bg_3
Valvonnan merkitystä ei voi korjaushankkeissa
riittävästi korostaa. HT-Prokonin valvojan kanssa
yhteistyö oli mutkatonta ja taloyhtiön etu
AIT
Isännöitsijä
oli aina etusijalla.

Rakennuttaminen ja valvonta

Projektinhallinta ja -johtaminen ovat keskeisessä asemassa monitahoisten, vaativien ja aikataulusidonnaisten korjausprojektien sujuvassa läpiviemisessä. HT-Prokon Oy tarjoaa ammattitaitoisia ja asiakkaan erityistarpeet huomioivia projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita korjausrakentamisen sektorilla.

Rakennuttamispalvelumme käsittävät projektinohjaukseen liittyvät asiantuntijatyöt aina suunnitteluvaiheesta kohteen käyttöönottoon ja takuuaikaan saakka. Tyypillisiä rakennuttamistehtäviä korjausprojekteissa ovat muun muassa kustannusarvioiden laatiminen, projektikokonaisuuksien suunnittelu, aikataulutus, suunnittelun kilpailutus, suunnittelun ohjaus, urakoiden kilpailuttaminen ja hankintaneuvottelut, urakkasopimusten laadinta sekä rakennusurakoiden valvonta. Meiltä löydät ammattitaitoiset asiantuntijat rakennus- ja taloteknistä osaamista vaativiin hankkeisiin.

Työmaavalvonnalla varmistetaan urakkasuoritusten sopimuksenmukaisuus teknisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti tilaajan edun mukaisesti. Asiantuntevalla valvonnalla ennaltaehkäistään riskejä ja vältetään suunnittelemattomien kustannusten syntyminen rakennuttajalle. Meiltä saat käyttöösi hankkeisiisi niin rakennus- kuin taloteknisetkin valvojat.